banner
liên hệ chúng tôi

Toyo Electronic Materials Co., Ltd.
Khu công nghiệp Jimei số 18

Anh Xiao: 185-596-77928

sales@toyotape.com

địa chỉ công ty

Toyo Electronic Materials Co., Ltd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Số 18, Khu công nghiệp Jimei, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến


Ông Xiao: 185-596-77928


Email:sales@toyotape.com