banner
您现在的位置:首页 >> 资料中心 >> 产品检测
dữ liệu
联系方式

东洋电子材料有限公司
集美工业园 18号

肖先生: 185-596-77928

sales@toyotape.com

产品检测

Lực bóc 180 ° (loạt băng phim bảo vệ)
co lại
 
Lực bóc 180 ° (không có chất nền / giấy lụa / vải không dệt)
mở
 

Kiểm tra độ giữ băng
mở
 

Kiểm tra độ lưu giữ của băng dính (không có chất nền / loạt giấy lụa)
mở
 

Độ bám dính ban đầu hàng năm
mở
 

Sức chống cắt
mở